ANBI

 

PSC Patients Europe is a Public Benefit Organisation (PBO),  "ANBI" in Dutch.

 

The PBO status is granted when at least 90% of the institution's efforts are focused on the general good. The benefits include a number of tax advantages, one of them being that donations made to PSCPE are tax deductible. For more information: Belastingdienst

 

Stichting Primary Sclerosing Cholangitis Patients Europe 

 

PSC Patients Europe

Postbus 55

2120 AB Bennebroek

Nederland

 

RISN nummer: 8545.38.288

KvK nummer: 61898589

Bankrekeningnummer: NL34RABO 0300751338

 

Info@pscpatientseurope.org

www.pscpatientseurope.org 

 

 

Doel

 

a. Het vormen van een Europese organisatie ter behartiging van de belangen van Primaire Scleroserende Cholangitis (PSC) patiënten.

 

b. Het bevorderen van al hetgeen kan bijdragen tot genezing van de ziekte en verlichting van de medische, materiële en andere maatschappelijke zorgen van deze patiënten en hun directe omgeving en het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande, direct of indirect verband houden.

 

Organisatie

 

PSC Patients Europe is een stichting, de samenstelling van het bestuur is als volgt: 

Voorzitter:  Mevrouw  M.M. Kaatee 

Secretaris:  Mevrouw P.M.A.E. van Houwelingen - de Wit

Penningmeester:  De heer E.R Dorrepaal

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens PSC Patients Europe. 

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij PSC Patients Europe.

 

Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning of vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve PSC Patients Europe. Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding voor kosten die direct in verband staan met activiteiten voor de stichting.
Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding (al dan niet in een tegoedbon van een ideële waarde) voor kosten die direct in verband staan met activiteiten voor de stichting. 
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting.

 

Hoofdlijnen van Beleid
 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:


a. in nauwe samenwerking met betrokken partijen bij PSC:

-  laagdrempelig informatie, voorlichting en lotgenotencontact beschikbaar te stellen met betrekking tot PSC gerelateerde onderwerpen;
- contacten te leggen en te onderhouden met soortgelijke organisaties op internationaal- en nationaal niveau;

- de voor een en andere vereiste middelen bijeen te brengen, te beheren en te besteden.

 

b. Het uitlenen van gelden en/of het doen van schenkingen ten behoeve van het uitvoeren of laten  uitvoeren van onderzoek naar genezing of verbetering van kwaliteit van leven van PSC patiënten.

 

Meer informatie over onze werkwijze, activiteiten, en financiële verantwoording vindt u in het beleidsplan 2015


Hier vindt u het PSC Patients Europe Jaarverslag 2016 en het Financieel Jaarverslag 2016 

 

Eerdere jaarverslagen zijn: 

Jaarverslag 2015 en Financieel Jaarverslag 2015